Adele pracuje z Philem Collinsem i Diane Warren!Adele colaborates with Phil Collins and Diane Warren!

W ostatnich wywiadach Diane Warren, jak i Phil Collins przyznali, że współpracują z Adele, pomagając Jej tym samym tworzyć nowe utwory na zbliżający się album.

Jak powiedziała Diane Warren – Amerykanka, która na kartach historii zapisała się jako pierwsza kompozytorka której 7 utworów dotarło na szczyt listy Billboard TOP 100 :

Niedawno pracowałam z Adele i powiedziałam Jej: „Człowieku stworzyłaś swoją pierwszą piosenkę do filmu i od razu zdobyłaś Oscara! Ja na swoim koncie mam z 200 filmów i jestem 6-krotnym przegranym (6 razy Diane Warren była nominowana, nie udało Jej się jednak zdobyć statuetki). Ty natomiast wygrałaś za pierwszym razem!

W ostatnich dniach grudnia 2013 roku Phil Collins – wokalista i perkusista zespołu Genesis oraz autor tekstów – w swojej wypowiedzi potwierdził współpracę z Adele. Fragment, w którym Anglik wypowiada się o Adele znajduje się od 8:06.

Zacząłem współpracę z Adele. Skontaktowała się ze mną, z prośba napisania razem piosenki. Adele jest niesamowitym człowiekiem! Uwielbiam Jej głos.

In recent interviews Diane Warren and Phil Collins admitted that they collaborate with Adele, helping her with creating new songs for the upcoming album.

 

As Diane Warren said – an American who’s the first composer that 7 songs reached the top of the Billboard Top 100:

I recently worked with Adele and I said to her: „Man, you created your first song for the film and immediately you got an Oscar! I did over 200 movies and I’m 6-fold loser (6 times Diane Warren was nominated, unfortunately she didn’t win the award). You won for the first time!

In the last days of December 2013 Phil Collins – lead singer and drummer of Genesis and also a songwriter confirmed the collaboration with Adele. The fragment in which the Englishman speaks about Adele is from 8:06.

 

I started working with Adele. She contacted me with a request to write songs together. Adele is an amazing man! I love her voice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected by WP Anti Spam