Adele napisze dla Madonny?Would Adele write for Madonna?

madonna_frozen_sanremo_1998_01

Po ostatniej, „tanecznej” płycie Madonna postanowiła wydać album w zupełnie innym klimacie. Jak donosi „Daily Mail”, Madonna chciałaby nakłonić do współpracy Adele.

Jak podaje źródło, doszło już do spotkania piosenkarek, na którym Artystki rozpoczęły wstępne rozmowy nad warunkami ewentualnej współpracy.

Madonna uwielbia Adele, a na następnej płycie chciałaby pokazać się z innej, bardziej dojrzałej i spokojnej strony. Adele zaś jak nikt inny potrafi napisać piękne i wzruszające ballady. Madonna podobno umówiła się z Brytyjką, że w zamian ona również skomponuje utwór na jej nową płytę. Sesje nagraniowe miałyby odbyć się w Londynie.

Co ważne, współpraca miałaby polegać na wzajemnej pomocy w napisaniu piosenek na zbliżające się albumy Artystek, a nie wspólny utwór.

Warto wspomnieć, iż w kwietniu 2012 roku Madonna zapytana przez dziennikarza o współpracę z Adele powiedziała:

Tak, byłabym zachwycona! Chciałabym Ją spotkać, myślę że jest cudowna. Uwielbiam Ją! Chciałabym żeby towarzyszyła mi podczas Super Bowl, ale myślę że teraz musi zregenerować siły po operacji.

http://3.bp.blogspot.com/-Y7X-RRGX2gk/T1-HKn5Z5oI/AAAAAAAAASk/Y7iKPWvkWiU/s1600/madonna_adele_xl.jpg

Również po pamiętnej wypowiedzi Karla Lagerfelda Madonna stanęła w obronie Adele, pokazując tym samym jak wielkim szacunkiem darzy Brytyjkę.

To największa niedorzeczność, jaką w życiu słyszałam, coś okropnego! Po pierwsze nie lubię, gdy jeden człowiek ocenia drugiego, z jakiegokolwiek powodu. Po drugie, Adele to prawdziwy talent, a jej waga nie ma nic wspólnego ze śpiewaniem.

madonna_frozen_sanremo_1998_01

After the last „dance” album Madonna has decided to release the album in a completely different climate. As „Daily Mail” reported, Madonna wants to persuade to cooperate Adele.

According to the source, the artists have already met and begun preliminary talks over the terms of a possible collaboration.

Madonna loves Adele, and on the next album she would like to show up with a different, more mature and quiet side. Adele like no one else can write a beautiful and poignant ballads. Madonna rumoured to agree Adele that in return she also compose a song on her new album. Recording sessions would be held in London.

Importantly, the cooperation would have to rely on mutual assistance in writing songs for the upcoming album artists, not the common song.

It is worth mentioning that in April 2012, Madonna was asked by a journalist of collaborating with Adele, she said:

Yes, I’d be thrilled! I would like to meet her, I think she’s wonderful. I love her! I would like she could accompany me during the Super Bowl, but now I think she needs to recuperate after surgery.

http://3.bp.blogspot.com/-Y7X-RRGX2gk/T1-HKn5Z5oI/AAAAAAAAASk/Y7iKPWvkWiU/s1600/madonna_adele_xl.jpg
Also after the memorable Karl Lagerfeld’s speech, Madonna stood up for Adele, thus showing how much respect has for British woman.

That’s horrible. That’s ridiculous, that’s just the most ridiculous thing I’ve ever heard… Firstly, I do not like when one person is assessed a second, for any reason. Secondly, Adele’s a great talent and how much she weighs has nothing to do with it.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected by WP Anti Spam