„Look in the mirror” – Jedno wielkie oszustwo!„Look in the mirror” – One big hoax!

look

Gdy tylko na stronie Amazon.com ukazała się możliwość przedsprzedaży albumu „Look in the mirror” wydawanego przez JTJ Records powstało wiele plotek głoszących jakoby płyta ta miała być 3 albumem studyjnym Adele. Tak jak pisaliśmy w artykule (Adele – „Look in the mirror”) o tej tajemniczej płycie nie jest to oficjalny album Brytyjki.

Osoby które zdecydowały się na kupno doznały ogromnego szoku. Na albumie nie znalazły się ani piosenki, które nie weszły w skład „19” i „21”, ani wywiady z lat ubiegłych, a tym bardziej nowy, autorski materiał laureatki Oscara. Za to, po włączeniu nagrania można wysłuchać  30 minutowego materiału, w którym mężczyzna opowiada nieautoryzowaną biografię Adele niczym z Wikipedii.

Fani są rozgoryczeni. Twierdzą, że zostali oszukani, a część z nich domaga się zwrotu pieniędzy. Trudno się z nimi nie zgodzić, gdyż na stronie Amazon pod nazwą albumu góruje napis „AUDIO CD”. Do administratorów wyżej wymienionej strony napływają co raz to nowe skargi.

Jak relacjonuje jeden z fanów:

Na tej płycie nie ma muzyki. Nie jest to za bardzo związane z Adele. Po prostu facet mówi przez pół godziny. To zwykłe czytanie strony Wikipedii o Adele, ale nie jestem pewien. Jeśli mógłbym to ocenić, to dałbym 0 punktów! Śmieci!

Jesteśmy ciekawi jak zareagują dyrektorzy strony i czy sprzedaż domniemanego 3 albumu Adele zostanie zatrzymana.
A co Wy o tym sądzicie? A może ktoś z Was zamówił tą płytę?look

When the Amazon.com gave the possibility of prior sale of the „Look in the mirror” album released by JTJ Records, it has been created a lot of rumours which were told this album would be the third Adele’s album.

People who have decided to buy the album, suffered a huge shock. The album didn’t include neither songs which weren’t on the „19” and „21”, nor the interviews from previous years. There wasn’t a new material either. But, when you turn on the recording, you can listen to 30 minutes of material that a man reading the unauthorized biography of Adele like from the Wikipedia.

The fans are embittered. They claim that they were deceived. Some of them demanding a refund. It is hard to disagree with them, because on the Amazon site under the name of the album is dominated by the word „AUDIO CD”. To the website’s administrators coming more and more complaints.

The one of the fans relates:

On this record, there is no music. This is not related to Adele. Just a guy talking for half an hour.It simply reading the Wikipedia page about Adele, but I’m not sure. If I could judge, I would give 0 points! Rubbish!

We are curious about the director’s site reaction and whether sales of the third alleged Adele’s album will be stopped.
What you think about that? Maybe some of you have ordered this CD?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected by WP Anti Spam